Μουσική για τη Β΄και Γ΄ Γυμνασίου

Πατήστε εδώ για τη δραστηριότητα

https://nteligadas.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2020/03/Χορδόφωνα.docx-παραδοσιακα.docx

https://nteligadas.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2020/03/Πνευστά-ή-Αερόφωνα.docx-παραδοσιακα.docx

https://nteligadas.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2020/03/Μεμβρανόφωνα.docx-παραδοσιακα.docx