Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό του κου Μπατζιάκα

Για την εκπαιδευτικό υλικό της Τεχνολογίας και της Γεωγραφίας του Α1 και Α3, το υλικό βρίσκεται στους συνδέσμους που ακολουθούν. Πληροφορίες: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ, georbatz@sch.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α1

https://eclass.sch.gr/courses/G280166/

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α3

https://eclass.sch.gr/courses/G280167/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α1

https://eclass.sch.gr/courses/G280159/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α2

https://eclass.sch.gr/courses/G280160/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α3

https://eclass.sch.gr/courses/G280161/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β1

https://eclass.sch.gr/courses/G280162/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β2

https://eclass.sch.gr/courses/G280163/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ1

https://eclass.sch.gr/courses/G280164/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ2

https://eclass.sch.gr/courses/G280165/