10/5/2020 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ακολουθούν 5 αρχεία)

  1. Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου 10/5/2020

2. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ατόμου στην οικογένεια που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες

3. Για τους Γονείς

4. Για τους μαθητές

5. Covid-19 και έφηβοι

Κρατάμε επαφή με το σχολειό μας

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για να προσφέρει τη δυνατότητα μιας στοιχειώδους επαφής των μαθητριών/τών του 1ου Γυμνασίου Αυλώνα με το σχολείο τους κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού. Ευελπιστούμε οι δυνατότητές της να εξελιχθούν περαιτέρω προσφέροντας κάτι περισσότερο από την απλή πρόσβαση σε υλικό που ανεβάζουν οι καθηγήτριες/τές του Γυμνασίου