Ανάρτηση 28/4/2020/Λογοτεχνία Β΄/Περί μέτρων

Πατήστε εδώ να δείτε τη θεωρία συνοπτικά και την άσκηση

Σε περίπτωση που χρειαστείτε να ανατρέξετε σε όσα είπαμε και ακούσαμε πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους: 1. Το Μαστορόπουλο, το μέτρο 2. Ο Ύμνος προς την Ελευθερίαν, το μέτρο 3. Η καταστροφή των Ψαρών, το μέτρο 4. Οι σύνδεσμοι για τα ηχητικά αρχεία.